banner

Renovatie


Voor het behoud van woningen is onderhoud en herstel noodzakelijk. Modernisering en duurzame verbeteringen horen daarbij. Voor herstel van (tegel)vloeren, schoorstenen, daken, badkamers, spouwmuren, balkons, tuinpaden en andere (creatieve) oplossingen kunt u bij Ruipersbouw terecht. Renovatie vraagt goed onderling overleg en goed advies voor te gebruiken materialen en een goede ‘match’ met de bestaande bouw.