Gedragscode


Ruipersbouw
hanteert de volgende gedragscode, zowel voor de bouwservice als handelszaak.

 • Veiligheid
  meewerken aan veilige en zekere werkomgeving; oog voor eigen veiligheid en die van andere betrokkenen.

 • Respect
  waardering, eerlijkheid en beleefdheid ten opzichte van klanten, opdrachtgevers en collega-ambachtslieden.

 • Professionaliteit
  handelen volgens geldende wet- en regelgeving; leveren van hoogwaardige kwaliteit en het benutten van de kwaliteiten van mede-werklieden en andere deskundigen.

 • Integriteit
  handelen naar eer en geweten en zorgvuldig omgaan met de ‘macht’ uit hoofde van de functie.

 • Duurzaamheid
  rekening houden met de omgeving en bronnen; realiseren van innovatieve en duurzame oplossingen.